Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilar i Skäret

Besiktningar & Skadekontroller i Sydsverige AB
Org.nr: 556081-7214
Aktiebolaget ska utföra besiktningar och skadekontroller på fastigheter. Bolaget ska även idka handel med begagnade bilar samt import av bilar.