Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bibliotek i Umeå

Holmöaffären EF
Org.nr: 769610-4541
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva samtliga aktier i Holmöns Stora Lanthandel AB och som ägare fortsättningsvis låta driva en dagligvarubutik med livsmedelsförsälj ...
STIFTELSEN KVARNBÄCKEN
Org.nr: 896100-2584
Svenska Gitarrmuseet AB
Org.nr: 556921-7465
Föremålet för bolagets verksamhet är utställning-, försäljnings-, och konferensverksamhet inom främst musik- och kulturområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Tactile Perception Sweden AB
Org.nr: 559016-5865
Design, tillverkning och försäljning av taktila avkännande produkter, främst för synskadade. Taktila avkännande produkter kommer att bestå av 3D utskrivna produkter, elektronisk utrustning och programvara.
Västerbottens Museum AB
Org.nr: 556534-0527
Bolaget skall förvalta och vårda bolagets fastigheter, markområden oc byggnader. Bolaget skall bedriva museiverksamhet bl a genom att förvalta och vårda de byggnader och samlingar som ägs av Stiftelsen Västerbottens Muse ...