Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bibliotek i Lund

Axiell Archive, Library & Museum AB
Org.nr: 556944-8250
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av IT-relaterade tjänster och produkter för arkiv, bibliotek och museer samt därmed förenlig verksamhet.
Axiell Group AB
Org.nr: 556349-2189
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av IT-relaterade tjänster och produkter för arkiv, bibliotek och museer samt därmed förenlig verksamhet.
Axiell Public Library AB
Org.nr: 556961-4422
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av IT-relaterade tjänster och produkter för arkiv, bibliotek och museer samt därmed förenlig verksamhet.
Galleri Magnus Åklundh AB
Org.nr: 556317-3334
Bolaget skall bedriva gallerirörelse, fastighets- och värdepappershandel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Honeth Advisor AB
Org.nr: 559030-0868
Bolaget ska bedriva rådgivning inom utbildning och forskning samt kultur.
KBet Kalejdoskop Förlag
Org.nr: 916752-0080
Förlagsverksamhet samt utgivning av böcker och tidsskrifter, bokförsäljning. Föredrags- och seminarieverksamhet inom förlags- branschen, konsultverksamhet såsom etablering av nya konstinstitutioner, arbete som sakkunnig ...
WASD EF
Org.nr: 769626-5573
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom medverkande med arbetsinsatser i musei- och utställningsverksamhet, som bedrivs av föreningen.