Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bibliotek i Lidingö

Jonsson et al Konsulttjänster AB
Org.nr: 556884-9839
Konsultverksamhet rörande ledning, organisation och utveckling av företag och organisationer. Rådgivning i ärenden rörande upphandlings-och förhandlingssituationer samt avtalstecknande. Råd och stöd inför och vid avyttri ...
Tegnik AB
Org.nr: 556808-6838
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnadsteknik, elteknik, systemutformning av datasystem och biblioteks- verksamhet. Även värdepappershandel för en begränsad och sluten krets av ägare.