Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bibliotek i Bromma

BiologyAssistance TMG AB
Org.nr: 556946-6732
-Konsultverksamhet inom Life sciences. -Konsultverksamhet inom projektkoordination och styrning. -Caching, handledning & utbildning in om Life sciences & personligt växande. -Forest & Field service: Tjänster inom skog, m ...
BUTONG AB
Org.nr: 556796-4910
Utveckling, tillverkning och försäljning av designprodukter be- stående av i huvudsak betong. Produktion och uthyrning, försälj- ning av konstinstallationer och utställningar. Utveckling av byggprodukter för licenstillve ...
Centrum för Näringslivshistoria CfN AB
Org.nr: 556546-9243
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara tjänster inom arkivområdet och tjänster med anknytning till näringslivets historia samt därmed förenlig verksamhet.
Ragrent AB
Org.nr: 559009-6359
Bolaget skall genom en fysisk och digital plattform hyra ut kläder till privatpersoner likt ett bibliotek för kläder för att främja hållbar konsumtion och därmed förenlig verksamhet.