Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bevakning i Värmdö

Positiv Medvind AB
Org.nr: 556857-7547
Aktiebolaget ska berdiva lantbruk med odling och djurhållning, vård och omsorg,skydd och säkerhetsarbete, markanläggning, viltvård och städverksamhet.
Värdeservice VÄSAB Sydsverige AB
Org.nr: 556208-0191
Bolaget skall utföra utbildning och konsultation inom säkerhets- området samt handel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.