Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Visby

Biraths Färgmakeri AB
Org.nr: 556501-2274
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av betong- och färgprodukter tillverkning och försäljning av essenser, kemiska produkter, keramiska material samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva ...
Mobilbetong på Gotland AB
Org.nr: 556420-2231
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av betong och byggnadsmaterial samt utföra byggentreprenader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Traume AB
Org.nr: 556074-8765
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka tillverkning av byggnadsblock, avloppsrör, plattor och dylikt av betong, äga och förvalta fastigheter, idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Vilja Betong HB
Org.nr: 969772-0036
Design, utveckling och tillverkning av betongvaror, keramik och träprodukter främst inom gravvård.
Visby CementvaruAB
Org.nr: 556429-7405
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av byggnads- block, avloppsrör, plattor, brunnar, byggelement o dyl av betong och därmed förenlig verksamhet.