Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Västra frölunda

Arid AB
Org.nr: 556347-5796
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, torkning av betong- konstruktioner samt fastighetsmäkleri och uthyrning av fastigheter. Med nämnda verksamhet därmed förenlig verksamhet.
Cleanix i Göteborg AB
Org.nr: 556836-9689
Bolaget skall bedriva verksamhet inom fasadtvätt, special- städning, sanering inom asbest och PCB, golvslipning, betong- impregnering och klottersanering samt därmed förenlig verksamhet.
Condry Construction Improvement AB
Org.nr: 556813-3234
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av fuktdrivande och konstruktionsstärkande produkter baserat på miljövänlig teknik, främst avsedda för betong samt därmed förenlig verksamhet.
Juteborg Sweden AB
Org.nr: 556947-9065
Företaget ska erbjuda produkter, materialalternativ och tjänster inom hållbar utveckling främst inom branscherna: 1: textil och mode 2: bygga och bo 3: fordon och transport, mobilitet (bilar, båtar, cykel, moped, MC) 4. ...
RAF BETONG HUS AB
Org.nr: 556998-7729
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning av fabriksblandad betong och betongvaror för byggändamål. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare, teknisk konsultverksamhet inom byggoch anläggningsteknik. Transport o ...
SKIU Ytskyddsgruppen Sverige HB
Org.nr: 916843-6138
Spetskompetens renovering och ytskydd metall och betong. Information, utbildning och marknadsföring gällande rengöring och ytskydd av metall. Utbildning och marknadsföring.
Specialhåltagning i Göteborg AB
Org.nr: 556682-3075
Bolaget ska såga och borra i betong samt därmed förenlig verksamhet.
Spännbalkkonsult SBK AB
Org.nr: 556233-9712
Bolaget ska bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom väg- och vattenprojektering, entreprenadverksamhet inom byggnadsteknik, marknadsföring och utveckling av spännbalksystemet - ett stormsystem i betong, där en pla ...
Svensk Armering & Betong Byggen AB
Org.nr: 556726-5250
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg- och anläggnings- verksamhet företrädesvis betong- och armeringsarbeten och därmed förenlig verksamhet.