Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Vårgårda

Ahlsröd Industrigolv & Byggmaskiner AB
Org.nr: 556568-3355
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten och uthyrning av maskiner för färdigställande, underhåll och reparation av golv i betong och epoxi samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Vårgårda Betongtjänst
Org.nr: 556203-1376
Bolaget skall utföra betong- och epoxiarbeten, armering och försäljning av byggnadsmaterial samt därtill förenlig verksamhet.
HTY Bygg AB
Org.nr: 556922-8124
Bolaget ska bedriva ny-,till- & ombyggnation, reparationsarbeten, sågning och borrning i betong inom byggbranschen.