Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Uddevalla

A Olsson Grund & Betong AB
Org.nr: 556178-0833
Föremålet för bolagets verksamhet är mark- och grundarbeten samt bygg- och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Bohlins betong- och byggtjänst AB
Org.nr: 556916-2380
Anläggningsarbeten, betongarbeten, snickerier, modulbyggen, takläggning.
Bohlins Entreprenad AB
Org.nr: 556564-0017
Bolaget skall bedriva byggnadsarbete i trä, plåt, papp och betong, fastighets- och parkskötsel samt handel med båtar och fordon, rostskyddsbehandling av bilar och därmed förenlig verksamhet.
Dalslands Betonghåltagning AB
Org.nr: 556924-6670
Aktiebolaget ska bedriva borrning och sågning i betong, golvslipning, byggsanering, rivning, wiresågning samt därmed förenlig verksamhet.
Lindholm Mur & Betong AB
Org.nr: 559012-8426
Aktiebolaget ska bedriva byggnads- och anläggningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Såg & Betong Fastighets AB
Org.nr: 556782-4015
Föremålet för bolagets verksamhet ära att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Såg & Betong Förvaltning AB
Org.nr: 556827-8161
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Västsvenska Sten och betongförädling AB
Org.nr: 556886-4069
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och renovering av betong och naturstensgolv, anläggningsentreprena och därmed förenlig verksamhet.
WL Betong & Armering AB
Org.nr: 556706-7391
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva betong och armeringsarbeten avseende allt inom bygg och fastighet samt därmed förenlig verksamhet.