Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Tyresö

BCN Stockholm AB
Org.nr: 556759-4295
Bolaget skall bedriva byggentreprenad inom brandskydd och betong, samt materialförsäljning inom brandskydd och betong samt därmed förenlig verksamhet.
Holmströms Bygg & Betong AB
Org.nr: 556747-1742
Bolaget ska bedriva bygg- och betongarbeten.
KKA Bygg&Betong AB
Org.nr: 556863-6822
Aktiebolaget ska bedriva byggande av bostadshus och andra byggnader samt äga och förvalta värdepapper.
Tyresö betong och bygg AB
Org.nr: 556881-7893
Bolaget skall bedriva mark-, bygg- och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.