Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Trollhättan

Betong & Fastighetsunderhåll Sverige AB
Org.nr: 556774-2753
Aktiebolaget ska bedriva betongarbeten, asbestssanering, rivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hund & Betong Väst AB
Org.nr: 556970-8117
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hunddagisverksamhet och industriservice, byggverksamhet samt entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
SVEA Håltagning AB
Org.nr: 556716-7118
Bolaget ska bedriva håltagning i betong, asbestssanering, rivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Svea Håltagning HB
Org.nr: 969720-2191
Håltagning i betong, rivningsarbeten, ställningsbyggen, golvläggning.
SVEA Håltagning Sverige AB
Org.nr: 556897-2797
Bolaget ska bedriva håltagning i betong, asbestssanering, rivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Trollhättans HAKAB AB
Org.nr: 556393-7704
Bolaget skall bedriva entreprenadrörelse med borrning, bilning och sågning i betong samt därmed förenlig verksamhet.