Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Tibro

Industrigolv i Tibro AB
Org.nr: 556749-7374
Bolaget ska utföra renovering av betong i byggnader, golvbeläggningar på betong, värdepapphershandel jämte fastighetsförvaltning samt dämred förenlig verksamhet.
R-Betong AB
Org.nr: 556199-7668
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillverka, inköpa och försälja betongprodukter,, utföra lastbilsreparationer, idka fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Tibro Stenhus AB
Org.nr: 556882-9245
Utveckling, försäljning och uppförande av stenhus i betong, i första hand villor med mycket lågt energi och underhållsbehov samt hög säkerhet mot fukt.