Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Solna

Aktiebolaget Dollar
Org.nr: 556504-2552
Bolaget skall bedriva handels-, entreprenad-, förvaltnings-, konsult-, uthyrnings-, inkasso-, konstruktions- och produktutvecklingsverksamhet inom områdena bygg-, smides-, plast-, plåtslageri-, cement- och betong-, konto ...
Concrete Protection System Scandinavia AB
Org.nr: 556474-6872
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra bygg- och golv- renoveringar, rivningar och saneringsverksamhet samt arbeten med speciella medel för skydd av betong och andra mineraliska byggnadsmaterial samt idka därmed ...
Fiber ProTector FTS AB
Org.nr: 556917-4799
Bolaget ska bedriva import av kemikalier, försäljning av produkter och tjänster i samband med impregnering och tvätt av textiler och mattor samt försäljning av produkter och tjänster i samband med ytbehandling av trä, be ...
M.B. Mark & Betong AB
Org.nr: 556077-1536
Bolaget skall bedriva byggnads- och anläggningsverksamhet ävensom därmed sammanhängande verksamhet.
Stockholm Betongkonsult AB
Org.nr: 556761-1230
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva husbyggnad, planering och koordinering av byggreparation, totalentreprenad. Renovering betong på broar. Ombyggnad och renovering av broar och tunnlar Byggverksamhet, byggnadssnick ...
Strega Construction AB
Org.nr: 556437-0228
Bolaget skall bedriva tillverknings-, handels-, entreprenad-, förvaltnings-, konsult-, uthyrnings-, inkasso-, konstruktions- och produktutvecklingsverksamhet inom områdena bygg-, smides-, plast-, plåtslageri-, cement- oc ...
Suzz Betong&Mark AB
Org.nr: 556805-4786
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara godstransporter, huvudsakligen inom betongindustrin samt därmed förenlig verksamhet, samt snöröjning- entreprenad och markskötsel.
Svevia Betong AB
Org.nr: 556887-5602
Aktiebolaget ska bedriva entreprenad-, service-, och uthyrnings- verksamhet - direkt eller genom koncernbolag - inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet ävensom äga och förvalta f ...