Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Nybro

Aktiebolaget Nybro Betongelement
Org.nr: 556036-8176
Bolaget skall driva grustäktsrörelse jämte tillverkning och försäljning av betong och betongelement samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Nybro Cementgjuteri
Org.nr: 556289-6554
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av betong och betongelement ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta såväl fast som lös egendom.
EGP Håltagning AB
Org.nr: 556559-0089
Bolaget ska utföra håltagning i och arbete med betong inom bygg- branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Nybro Prefab AB
Org.nr: 556692-3552
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av betong och betongelement, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
NYBROELEMENT AB
Org.nr: 556572-9703
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av betong och betongelement, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.