Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Norrtälje

A.I Anderssons Byggservice HB
Org.nr: 969657-1117
All sorts byggverksamhet, ny-, om- och tillbyggnation samt ROT- arbeten. Trä, betong, mur och puts men företrädesvis snickeri- arbeten.
Arne I Andersson Bygg AB
Org.nr: 556634-7109
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet avseende ny- om- och tillbyggnationer inom trä, betong och puts, samt rotarbeten och bedriva därmed förenlig verksamhet.
GSG Staffholding KB
Org.nr: 969762-4899
Utveckling och tillverkning av betongblock. Försäljning av betong elelment, behandling och återvinning av betong. Konsultverksamhet inom företagsledning, personaluthyrning, entreprenad inom logistik och service, handla o ...
Ivarssons bygg & betong AB
Org.nr: 556887-1775
Nybyggnation, tillbygnation, ombyggnation, renovering, markarbeten, betonhgarbeten samt ledning inom dessa områden på konsultbasis. Viss handel med motorverktyg & entreprenadmaskiner, handelsträdgårdsmaskiner m.m. Import ...
JF Grund och Betong AB
Org.nr: 556877-2544
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
JHB Roslagen HB
Org.nr: 916635-0166
Service av lättare motordrivna fordon samt reparationsarbeten i form av motorreparationer, el och hydraulikreparationer samt chassireparationer. Försäljning av reservdelar samt olika material som jord, grus samt även kon ...
Jorabs Bygg och Betong AB
Org.nr: 556821-2954
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
MALSTA BYGG & BETONG AB
Org.nr: 556945-8614
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
NBB Bygg & Betong AB
Org.nr: 556867-6968
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Optima Grund & Betong AB
Org.nr: 556789-9678
Bolaget ska bedriva grund-, mark- och betongarbeten samt därmed förenlig verksamhet.