Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Nordmaling

Nordmalings Borrteknik AB
Org.nr: 556786-7808
Bolaget ska bedriva brunnsborrning, energiborrning, håltagning i betong, grundförstärkning, samt därmed förenlig verksamhet.
Rivarn i Norr AB
Org.nr: 556836-1264
Bolaget ska bedriva rivningsarbeten i främst betong, trä och stål samt betonghåltagning och därmed förenlig verksamhet.
TF Borrtjänst AB
Org.nr: 556715-1419
Bolaget skall bedriva betongrivning samt borrning och sågning i betong, samt idka därmed förenlig verksamhet.