Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Malmö

Andréason Malmö HB
Org.nr: 969719-4067
Design, tillverkning och handel med keramik och andra material, såsom främst glas, betong, trä och plast för hem och trädgård.
Barbyggarna & bb sound systems HB
Org.nr: 969777-0049
Bolaget innehåller följande verksamheter: Bygger, säljer, designar barer och utekök till privatpersoner och företag Material trä, metall, betong, sten Tillbehör vask, blandare, kylskåp, öltappningskranar. Internethande ...
BS RIV & Håltagning AB
Org.nr: 556943-9564
Byggentreprenader, ombyggnation och byggnation av hus, rivning, betong håltagning, personaluthurning, äga samt förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Concretab AB
Org.nr: 559013-2071
Vi utför diverse betong-, murnings- och snickeriarbeten mot både företag och privatkunder och därmed förenlig verksamhet.
Conda Tech AB
Org.nr: 556909-2157
Bolaget skall bedriva konsultation, försäljning och utveckling av produkter inom betong- och golvspackelformuleringar samt därmed förenlig verksamhet.
ESEP GLOBAL HB
Org.nr: 969764-9433
Import'export samt handel med bildäck, bilreservdelar, lastbilar, bilar samt tunga fordon såsom, truckar. Import'export'handel med byggmaterial, stål'stålprodukter, entreprenadmaskiner, betong'cement blandare. Import'exp ...
HerceBygg AB
Org.nr: 556936-5900
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kalkylering, projektering och utförande av murning, putsning, snickeri, rivning, håltagning, sanering, målning, kakelsättning, betong'armeringsarbeten samt takarbeten rikt ...
Hålspecialisterna i Malmö AB
Org.nr: 556279-6820
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet företrädesvis utföra håltagning i betong, samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper, jämte därmed förenlig verksamhet.
K-Fasader AB
Org.nr: 556738-7195
Bolaget ska bedriva fasadrenovering och nyproduktion av fasader, puts, murnings, betong-, målnings- och snickeriarbeten, övriga byggtjänster inom fasadarbeten, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt i ...
SRN Betongpumpning AB
Org.nr: 556922-6094
Bolaget ska bedriva pumpning av betong samt vara entreprenör inom byggbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Trivselbostäder i Lackalänga AB
Org.nr: 556807-2150
Bolaget ska bedriva fönster- och räckesmontage, kakel- och klinkersarbeten, fasadrenovering och nyproduktion av fasader, puts-, murnings-, betong-, målnings- och snickeriarbeten. Övriga byggtjänster inom fasadarbeten, by ...
ÅGAB Syd AB
Org.nr: 556616-6848
Bolaget skall bedriva verksamhet omfattande återvinning av schaktmassor, asfalt, betong, grus och jord, mottagande, sortering, mellanlagring och återvinning av avfall, produktion av anläggningsmaterial och annan därmed f ...
ÖRESUNDS BETONG HB
Org.nr: 916773-7007
TILLVERKNING OCH DISTRIBUTION AV FABRIKSBETONG OCH DÄRTILL HÖRANDE TJÄNSTER.