Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Luleå

Berglund Bygg & Betong AB
Org.nr: 556719-6281
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsarbeten, konsultverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Lundbergs Bygg & Betong
Org.nr: 916478-9811
Byggnadsarbete.
LINETEC I NORR AB
Org.nr: 556642-0914
Bolaget skall bedriva markarbeten på entreprenad, lastbilstransporter, service på data- och telekommunikationsutrustning, signalsystem, järnväg, väga och installationer, uthyrning av entreprenadmaskiner samt håltagning i ...
Luleå Bygg & Betong AB
Org.nr: 556842-9061
Föremålet för bolagets verksamhet är byggverksamhet samt fastighetsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Luleå Concrete Design AB
Org.nr: 556862-8738
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, designa, tillverka och installera bänkskivor i betong samt designa och tillverka möbler. Företaget ska även designa, tillverka och installera uppvärmda möbler och anslut ...
Luleå Hålmetodik AB
Org.nr: 556196-8024
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra rivnings- och håltagningsarbeten i betong inom anläggningsverksamhet i Norrbotten. Bolaget ska även bedriva rivnings- och håltagningsarbeten i Lappland och därmed förenlig ...
Norrjobb AB
Org.nr: 556565-5080
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra rivnings- och håltagningsarbeten i betong inom anläggningsverksamhet samt bilrekond och däckförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Segerlunds Allbygg AB
Org.nr: 556977-0380
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadssnickeri, betong- arbeten, nyproduktion och rotarbete inom byggnadsbranschen, markarbeten, maskintjänster inom byggnadsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom.