Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Löttorp

Böda Cementgjuteri AB
Org.nr: 556273-8061
Bolagets verksamhet ska vara tillverkning och försäljning av betong och betongprodukter,försäljning av fastighetstillbehör,krossnig och försäljning av grus samt mark och grundarbeten.
Löttorps Betong & Va Teknik AB
Org.nr: 556327-1096
Bolaget skall idka betongtillverkning, gräv- och planeringsarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.
Löttorps Betong & Åkeri AB
Org.nr: 556910-5025
Bolaget skall idka betongtillverkning, gräv- och planerings- arbete, vägtransport av gods, flyttransporter, uthyrning av lastbil med förare. Äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.