Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Lilla edet

Grunnans Rivteknik AB
Org.nr: 556942-4632
Bolaget ska bedriva entreprenad i byggnadsbranschen, rivnings- arbeten, betonghåltagning, sågning i betong, asbestsanering, målning, betongdesign, dränering, plattsättning, äga och förvalta fastigheter, handel med värdep ...
Rivteam Entreprenad AB
Org.nr: 556910-7997
Föremålet för bolagets verksamhet är arbete och entreprenader i byggbranschen, huvudsakligen rivningsarbeten, betonghåltagning, sågning i betong, betongborrning, städning och rivning av hus samt handel och förvaltning av ...
Rivteam i Göteborg AB
Org.nr: 556781-4123
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenader i bygg- branschen, huvudsakligen rivningsarbeten, betonghåltagning och sågning i betong, rördragning och VVS-installationer, samt maskinuthyrning.