Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Laholm

Betong Direkt Sverige AB
Org.nr: 556737-7295
Bolaget ska bedriva handel med byggmaterial, fastighetsförvalt- ning samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksam- het.
Borr & sågteknik i väst AB
Org.nr: 556971-5310
Bolaget skall vara verksamma inom borrning och sågning i betong och därmed förenlig verksamhet.
Exact Håltagningsteknik i Båstad AB
Org.nr: 556488-0499
Bolaget skall köpa och sälja maskiner samt bedriva entreprenadverksamhet inom betong och därmed förenlig verksamhet.
Terrazzo Floorsystem Sweden AB
Org.nr: 556853-5784
Bolaget skall bedriva golvläggning, terrazzo, betong, slipning, epoxi, flytspackling, kontrastmarkering, utomhusläggning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Veinge Betong AB
Org.nr: 556126-1818
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av grus och betong samt idka därmed förenlig verksamhet.