Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Kungsbacka

HBet Krus Fuktmätning och Konsult i Betong
Org.nr: 969753-9246
Företaget ska bedriva rådgivning i allt vad gäller betong och betonggjutning till betongfabriker eller byggföretag samt utföra auktoriserad fuktmätning i betong.
Janne Betong Byggnads AB
Org.nr: 556624-5865
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.
K-B Betong i Kungsbacka AB
Org.nr: 556788-3649
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsentreprenadverksamhet, handel med betong- och byggvaror, tillverkning och montering av byggnadsmaterial, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verk ...
Svensk Armering och Betong Service AB
Org.nr: 556689-3987
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet företrädesvis betong och armeringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.