Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Kil

Betong och Prefabgruppen Kil AB
Org.nr: 556931-1037
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva entreprenadverksamhet inom marksektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Bo Arnessons Betongborrning AB
Org.nr: 556199-0226
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra borrning, sågning och bilning i betong samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bo Arnessons Betongborrning Håltagningsservice AB
Org.nr: 556965-7298
Bolagets verksamhet är att utföra borrning, sågning och bilning i betong samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
ResTrack Entreprenad AB
Org.nr: 556433-3507
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, främst borrning, sågning och bilning i betong samt bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.