Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Katrineholm

Bernt-Olofs Schaktmaskiner AB
Org.nr: 556118-1321
Bolaget skall bedriva uthyrning av entreprenader, utföra schaktoch lastarbeten, rivning, återvinning och krossning av asfalt och betong, produktion av täckbark och barkmull, tillverkning av trädbränslen ävensom idka därm ...
Bygg & Betong produktion i Katrineholm AB
Org.nr: 556988-8711
Bolaget skall bedriva byggnadssnickeri och betongarbeten, fastighetsförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Sten & Betongteknik i Katrineholm AB
Org.nr: 556880-8140
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva borrning, sprängning, bilning och sågning i sten och betong, utföra massagetjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Sörmländska Bygg & Betong AB
Org.nr: 556882-8932
Föremålet för bolagets verksamhet är takarbeten, nybyggnation, om- och tillbyggnader inom byggnadsbranschen, betongarbeten, alltjänser inom fastighetsservice, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.