Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Kalix

Conrock Software AB
Org.nr: 556829-4283
Bolagets verksamhet är programmering samt försäljning av dataprogram för fabriks- som laboratorieanvändning inom betong- och ballastindustrin.
Morjärvs Fastighetsförvaltning & Entreprenad AB
Org.nr: 556454-3766
Bolaget skall förvalta och äga fastigheter samt uthyrning av entreprenadmaskiner och konsultering inom entreprenader. Kapning av betong och stålbalkar och därmed förenlig verksamhet.
ÅKE SANDBERGS BETONG & ÅKERI AB
Org.nr: 556186-1252
Bolaget skall bedriva åkerirörelse samt tillverkning och försäljning av tegel, plintar och detaljer i betong, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.