Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Jönköping

Betong Prefab i Jönköping AB
Org.nr: 556928-5371
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva prefabricering av betong samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Betong i Jönköping AB
Org.nr: 556975-7213
Entreprenadverksamhet inom bygg, markanläggning och transporter.
Falu Miljötankar AB
Org.nr: 556791-2182
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och försäljning av kundanpassade olje- och slamavskiljare, pumpkammare samt lagringstankar i betong. Verksamheten ska även bestå i konsult- och entreprenadverksa ...
WBB i Jönköping AB
Org.nr: 556893-5166
Bolaget ska direkt eller indirekt, bedriva håltagning av betong, tegel och liknande material samt idka därmed förenlig verksamhet.
Wetterstadens Betongborrning AB
Org.nr: 556539-9267
Bolaget skall bedriva håltagning av betong, tegel och liknande material samt idka därmed förenlig verksamhet.