Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Halmstad

Everts Betongpump & Entreprenad AB
Org.nr: 556313-3445
Bolaget skall utföra körning av betong, även som idka därmed förenlig verksamhet.
Express Betong AB
Org.nr: 556317-1452
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av betong och torrbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Prefab Constructioner i Getinge AB
Org.nr: 556543-3272
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av prefabricerade byggnader av betong samt betongprodukter inom anläggningsarbete och därmed förenlig verksamhet.
Prefab Förvaltning i Getinge AB
Org.nr: 556691-6804
Bolaget skall bedriva försäljning av prefabricerade byggnader av betong samt betongprodukter inom anläggningsarbete och därmed förenlig verksamhet.