Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Gyttorp

JBA Construction AB
Org.nr: 556881-3397
Bolaget skall bedriva järnväg-, mark, betong- och broentreprenad samt annan därmed förenlig verksamhet.
JBA Construction Fastighet AB
Org.nr: 556917-6307
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel, byggverksamhet, järnvägsentreprenad, markentreprenad betong- och broentreprenad samt annan därmed förenlig verksamhet.
JBA Entreprenad AB
Org.nr: 556834-5291
Bolaget ska bedriva järnvägsentreprenad, markentreprenad, betong- och broentreprenad samt annan därmed förenlig verksamhet.