Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Gärsnäs

Ejlertslund AB
Org.nr: 556617-0949
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av aktier och fastigheter, tillverkning och försäljning av betong, grus och sten samt därmed förenlig verksamhet.
Ejlertslunds Grus & Betong AB
Org.nr: 556132-2727
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av produkter inom grus- och betongbranschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.