Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Falköping

A-borrning i Falköping AB
Org.nr: 556289-3643
Bolaget skall utföra sågning och borrning i betong ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Befana Produkter AB
Org.nr: 556568-1938
Bolaget ska idka handel med betongkonserveringsmedel, utföra golvbehandlingar, bedriva anläggnings- och försäljningsverksamhet inom betong- och byggsektorn, idka marknadsföring och konsult- uppdrag inom samma område, för ...
Betongslipning i Falköping AB
Org.nr: 556946-4844
Förädling av 'betongbetonggolv jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Vilske Trappan AB
Org.nr: 556773-3471
Bolagets verksamhet är att tillverka och montera ståltrappor, räcken och ramper av stål och rostfritt stål till byggföretag i Sverige. Steg av trä, sten, matta, stål och betong. Räcken och handledare av glas, trä, stål o ...