Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Falkenberg

Falkenbergs Håltagning AB
Org.nr: 556361-5573
Bolaget skall utföra betongbilning, sågning och borrning i betong, schaktnings- och grävarbeten samt växtodling och djurskötsel.
Gunnarssons Betong och Bergsågning AB
Org.nr: 556964-6416
Föremålet för bolagets verksamhet är mineralutvinning, stenbrytning, stenförädling, försäljning av sten, betong och bergsågning och övriga anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
HBet Jan-Olof Johansson
Org.nr: 916552-2252
Borrning och sågning i betong.