Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Eskilstuna

Betongtransporter i Eskilstuna AB
Org.nr: 556477-1169
Bolaget skall bedriva anläggningstransporter, transporter av betong och grus samt idka därmed förenlig verksamhet.
BOUTER Betong och Maskin AB
Org.nr: 556518-0584
Bolaget skall bedriva tillverkning av produkter i betong och kompositer, utveckling och forskning av produktionsmetodiker, försäljning av utrustning till såväl betongindustri som bygg- och träindustri samt idka därmed fö ...
Bygg och Betong i Eskilstuna AB
Org.nr: 556884-8906
Bolaget ska bedriva bygg- och entreprenadverksamhet avseende bygg och betong samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Eskilstuna Trä & Betong AB
Org.nr: 556726-8668
Bolaget skall bedriva bygg- och markentreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Jäders Grus- och Betongprodukter AB
Org.nr: 556112-0683
Bolaget skall bryta och försälja grus och tillverka och försälja betong och betongprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ärla Betong Fastighet AB
Org.nr: 556749-2490
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av fastighet och därmed förenlig verksamhet.