Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Enköping

J Ahlqvist Betong AB
Org.nr: 556820-0652
Aktiebolagets verksamhet ska innefatta konsultverksamhet, försäljning, utbildning och entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Bygg och Bemanning AB
Org.nr: 556940-1960
Egna byggnadskonstruktioner av trä och betong. Uthyrning av personal till byggföretag.
VSB Diamanthåltagning AB
Org.nr: 556861-4191
Bolaget skall bedriva diamantborrning och -sågning i betong och sanering av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.