Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Broddetorp

C M Betong AB
Org.nr: 556962-4439
Betongtillverkning jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Calles Betongpump AB
Org.nr: 556538-4640
Bolaget skall bedriva transport av betong, äga och förvalta fastigheter, äga, förvalta och idka handel av aktier och övriga värdepapper. Bolaget skall för de tre verksamhetsområdena därmed idka förenlig verksamhet.