Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Bro

J U Konst & Puts Handelsbolag
Org.nr: 969645-2110
Bolaget skall bedriva byggarbeten i betong och trä, mark- anläggningsarbeten såsom stensättning och plattsättning, putsning av fasader, spisar mm, försäljning av konstputsföremål såsom t.ex. gubbar, runstenar och hästar.
Simtuna Bygg och Betong Teknik AB
Org.nr: 556332-5975
Bolaget skall bedriva puts- och fasadarbeten och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall även omfatta import och export inom byggnadssektorn samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.