Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Bollnäs

Färjil HB
Org.nr: 969768-0784
Företaget ska bedriva handel med egentillverkat hantverk och designföremål såsom smycken, skulpturer, bruksföremål i keramik och betong, vykort, prints samt ge ut egentillverkade grafiska noveller och böcker.
O.P.-Betong AB
Org.nr: 556082-9771
Bolaget skall bedriva betongindustri samt förädling och försäljning av grus och makadam, försäljning av transporter och försäljning av entreprenader huvudsakligen inom mark-, schakt- och väghållning samt idka därmed före ...
Tomas Eriksson Snickarn i Ljusdal AB
Org.nr: 556676-7439
Bolaget skall bedriva arbeten med våtrum, kakel och klinker och golvarbeten, mur och putsarbeten, betong och armering, byggentreprenad, timmerhus, finsnickerier, att köpa, försälja samt förvalta fast och lös egendom och ...