Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Avesta

Axelsbo Bygg & Betong AB
Org.nr: 556722-9348
Bolaget skall bedriva betonggjutning, byggnadshantverk och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Grönvallens Cementvaru AB
Org.nr: 556150-2278
Bolaget skall bedriva tillverkning av varor av betong och cement samt idka därmed förenlig verksamhet.