Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Alunda

Hedenskog Betong Förvaltning AB
Org.nr: 556705-5362
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter, uthyrning av fordon och entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Hedenskog Betong i Uppsala AB
Org.nr: 556927-9473
Bolaget skall bedriva verksamhet inom mark och bygg samt därmed förenlig verksamhet.
Upplands Mark och Betong AB
Org.nr: 556979-1493
Bolaget ska bedriva betong-, mark- och byggentreprenadtjänster samt därmed förenlig verksamhet.