Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Alingsås

BKV Bygg AB
Org.nr: 556986-9919
Aktiebolaget ska bedriva byggarbete, så som murning, plattsättning, betong-armerare, anläggning.
Thorelund Consulting AB
Org.nr: 556826-3015
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra konsultuppdrag inom betongbranschen, tillverka betong, utföra transporter av grus, makadam och betong antingen med eget eller inhyrt fordon. Bolaget ska även idka handel me ...