Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Åhus

Englunds mark & betong AB
Org.nr: 556878-9944
Företagets verksamhet är betong, mark och byggnadsarbete.
ID Industrigolv AB
Org.nr: 556880-9981
Aktiebolaget ska utföra beläggning och reparation av industrigolv samt markarbeten med betong, bedriva uthyrning av maskiner för golv- och markarbeten, förvaltning av fastigheter samt handel med och förvaltning av aktier ...
LETA i Åhus AB
Org.nr: 556439-8955
Bolaget ska utföra beläggningar och reparation av industrigolv, samt markarbeten med betong, bedriva uthyrning av maskiner för golv- och markarbeten, förvaltning av fastigheter samt handel med förvaltning av aktier jämte ...