Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Besiktning i Uppsala

AB SA Spårteknik
Org.nr: 556653-7303
Föremålet för bolagets verksamhet är besiktning av järnvägs- anläggningar (spår), rådgivning och konsultation i samband med besiktning. Trafiksäkerhetsarbete i samband med arbete i spårmiljö. Underhåll och nybyggnation a ...
B-O Bygg och Installationskonsult AB
Org.nr: 556831-4123
Föremålet för bolagets verksamhet är besiktning av entreprenad- arbeten inom el, tele, hiss och styr'regler och därmed förenlig verksamhet.
BBE Bygg AB
Org.nr: 556633-5146
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, uthyrning av byggmaskiner, handel med byggmaterial, sanering, besiktning och konsultationer, fastighetsunderhåll, uthyrning av lokaler och maskiner såsom släp och husvagn, vassröjnin ...
Järlåsa Bygg & Konsult AB
Org.nr: 556879-2930
Aktiebolaget ska bedriva bygg och ny produktion av hus och lägenheter. Ombyggnationer, konsultation inom bygg, kvalitets- säkring, besiktning för nybyggnation , trädgårdsarbeten, fastighetsskötsel.
Modulmäklarna i Sverige AB
Org.nr: 556874-9476
Bolaget skall bedriva förmedling av kontors- och personalmoduler samt containers mellan säljare och köpare'hyresintressenter samt inom denna bransch konsulterande verksamhet, planering, värdering, besiktning, ritnings- o ...
Roslagsmoduler AB
Org.nr: 556779-6775
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, besiktning och konsultationer inom byggverksamheten, husblockstillverkning, uthyrning av byggmaskiner, lokaler, släp, husvagnar och båtar samt därmed förenlig verksamhet.
SMP Svensk Maskinprovning AB
Org.nr: 556529-6836
Bolaget skall bedriva provning, certifiering och besiktning av produkter, maskiner och fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Uppsala Energi o Miljö EF
Org.nr: 769616-5096
Föreningen vill verka för ett bättre utnyttjande ( hushållande) av energi samt främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillsammans importera, sälja och montera energisystem, för mindre brukare samt bedriva utb ...