Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Besiktning i Sundbyberg

Byggnadstekniska Byrån i Jönköping AB
Org.nr: 556268-6641
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen samt byggentreprenadverksamhet. Bolaget skall vidare bedriva utveckling av infrastruktur, byggnadsutformning, fastighetsförvaltning, projektledning och besiktnin ...
Eled AB
Org.nr: 556743-9822
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter, elinstallationer, försäljning av kapitalvaror som kyl'frys, spisar, tv-apparater och livsmedel, besiktning och projektering av byggen och fastigheter, konsultuppdrag inom n ...
SOD KMA-konsult AB
Org.nr: 556843-6256
Bolaget ska bedriva besiktning samt kontroll av att egenkontroller och myndighetskontakter inom byggsektorn efterlevs och att utföra revisioner och avstämningar av detta samt därmed förenlig verksamhet.