Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Besiktning i Östersund

AB P. Dillner Bygg & Miljöprojekt
Org.nr: 556587-0739
Bolaget ska bedriva konsult, byggledning, kontroll, besiktning, KA, projektledning, projektering, miljöklassificering, miljö- styrning, miljörevision, miljöinventering samt handel, för- valtning och förädling av fast ege ...
Ing.firma Ulf Barck AB
Org.nr: 556852-0356
Aktiebolaget ska bedriva 'installationssamordningprovningarför installationer i fastigheter gällande värme, ventilation och el. 'Projektledningbesiktning för installationer gällande värme, ventilation och elutrustningar ...
Sotarbolaget i Jämtland AB
Org.nr: 556663-4928
Bolaget skall bedriva föreskriven sotningsverksamhet, besiktning, brandskyddskontroll och ventilationsservice i Jämtlands län samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Östersunds VVS Konsult AB
Org.nr: 556790-0153
Bolaget ska bedriva kontroll, besiktning och försäljning av värme-, ventilations- och sanitetstekniska konstruktioner samt därmed förenlig verksamhet.