Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Besiktning i Örnsköldsvik

Gardemyr Konsult AB
Org.nr: 559010-4773
Bolaget ska bedriva handledning och konsultationer inom sociala området samt teknisk rådgivning, utbildning och besiktning inom ytbehandlingsområdet och därmed förenlig verksamhet.
NOLA Elkonstruktioner AB
Org.nr: 556231-9045
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet, upprätta hand- lingar för elektriska konstruktioner, kontroll och besiktning av elanläggningar, köp och försäljning av lös egendom, värdepapper, konst och fastigheter samt ...
Railpro i Örnsköldsvik AB
Org.nr: 556648-3821
Bolagets verksamhet är, konsult inom järnvägsteknik, anläggnings- besiktning, fastighetsskötsel, uthyrning av entreprenadmaskiner. Köp och försälj av bygg& entreprenadmaskiner, konst, fastigheter och värdepapper.
Tecnicon Byggkonsult AB
Org.nr: 556857-4031
Bolaget ska bedriva byggkonsultverksamhet, besiktning och byggledning, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.