Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Besiktning i Jönköping

3B - Prevent Brandskydd AB
Org.nr: 556712-0117
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva besiktning och brandskyddsdokumentering av fastigheter, utbildning inom brandskydd samt försäljning av brandskyddsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
CSE Competence & Service Engineering AB
Org.nr: 556089-4478
Bolaget skall bedriva förvaltning av och handel med värdepapper och fastigheter, byggnadsprojektering, projektledning och besiktning ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
egconsulting AB
Org.nr: 556952-9174
Konsulterande ingenjör elkraftssystem. Utredningar, förstudier, projektering, projektledning, kontroll och besiktning av elkraftsystem inom sjuk-hälsovård, telekom och industribranschen. Förvaltning av företagets likvida ...
HD Skadeservice AB
Org.nr: 556772-3514
Föremålet för bolagets verksamhet är besiktning, skadereglering och övriga stödtjänster till svenska och utländska försäkrings- bolag och därmed förenlig verksamhet.
Novara Konsulter AB
Org.nr: 556932-7876
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnads tekniska områden, besiktning, projektering, projektledning samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Skorsten & Vent Claes Abrahamsson AB
Org.nr: 556691-7729
Bolaget ska bedriva besiktning av skorstenar och ventilationskanaler samt idka därmed förenlig verksamhet.