Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Besiktning i Haninge

Centro Besiktning AB
Org.nr: 556658-6045
Aktiebolagets verksamhet ska vara att i huvudsak utföra alla tyer av 'husbyggbesiktningar. Företaget kommer även att utföra termografering, provtryckning, upprätta underhållsplaner, utföra bygguppdrag samt verksamhet i a ...
PBG Elkonsult AB
Org.nr: 556798-6616
Bolaget ska utföra projektering, besiktning, kontroll, projektledning samt konsultation av elektriska anläggningar företrädesvis inom elbranschen och därmed förenlig verksamhet.