Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Besiktning i Borås

Byggpressarna AB
Org.nr: 556922-0592
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggverksamhet, nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation och renovering, besiktning av fastigheter och fastighetsservice, uthyrning och försäljning av maskiner inom byggbransche ...
Debab, Drift & Energioptimering i Borås AB
Org.nr: 556348-3238
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, besiktning, utbildning, entreprenad avseende värme och ventilation till fastighetsägare och fastighetsförvaltare samt därmed förenlig verksamhet.
Elman i Väst AB
Org.nr: 556992-4979
Bolaget ska bedriva projektering, besiktning, rådgivning, installationer inom kraft-, el-, och teleområdet samt förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
FBM Bygg - Projektledning AB
Org.nr: 556651-9558
Bolagets verksamhet är att bedriva byggprojektledning, besiktning och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FVL Sweden AB
Org.nr: 556493-3660
Bolaget skall bedriva besiktning och service av fjärrvärmeanläggningar samt partihandel med sport- och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Home Ground AB
Org.nr: 556958-4948
Aktiebolaget ska bedriva besiktning, rådgivning och renovering gällande fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Installation och Kraftkonsulterna i Borås AB
Org.nr: 556713-7962
Bolaget ska bedriva projektering, beredning, kalkylering, konstruktion, dokumentation, besiktning, rådgivning av entreprenader i olika former bland annat inom områderna energi, elkraft och installation, samt drift och fö ...
PUV El & Consultning AB
Org.nr: 556872-1582
Bolaget ska bedriva projektering, besiktning, rådgivning, in- stallationer inom kraft-, el-, och teleområdet samt hantering av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Sotarn i Borås HB
Org.nr: 916891-0637
Handel med tillbehör och utrustning för fastbränsleeldning, ventilationsanläggning, sotning och ventilationsarbeten, besiktning av eldstäder jämte därmed förenlig verksamhet.