Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergvärme i Täby

Bergvärme i Stockholm AB
Org.nr: 556424-1296
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom energiområdet, handel med och förmedling av av varor och tjänster inom energiområdet mot fastigheter, äga och förvalta samt köpa och sälja värdepapper och fastigheter samt idka ...