Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergvärme i Spånga

P Thorén Bergvärme AB
Org.nr: 556400-3381
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med och installation inom energi, VVS & sanitet samt om- och nybyggnation av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.